RECENZJE I OCENY

DR HAB. JAGNA DANKOWSKA, PROF. UMFC

Samodzielność, wnikliwość i pasja poznawcza charakteryzuje postawę badawczą Jakuba Stefka. Cechy te, wsparte pracowitością i sumiennością w realizowaniu podjętych zadań, pozwalają mówić o zasługujących na wysoką ocenę umiejętnościach intelektualnych, charakteryzujących młodego naukowca o szeroko zakrojonych możliwościach i potencjale badawczym.

ZYGMUNT STĘPIŃSKI, DYREKTOR MUZEUM POLIN

Kuba jest świetnym pracownikiem, zwłaszcza dla szefa, który ceni w pracy kreatywność, umiejętność obrony własnego stanowiska nawet wobec przełożonych, szybkość podejmowania decyzji, nawet ryzykownych, ale dobrze przygotowanych i właściwie ocenionych w kolejnych fazach pracy nad projektem, świetne pióro i poczucie humoru.

DR HAB. BARBARA HALEC, PROF. AS

Jakub Stefek jest wszechstronnie utalentowanym muzykiem. Jego grę można usłyszeć w ramach wielu festiwali w Polsce. Występuje na wielu koncertach w Szczecinie, a jego działalność charakteryzuje się nie tylko wysokimi walorami artystycznymi, ale również jest atrakcyjna dla publiczności i spełnia misję popularyzatorską.

PROF. DR HAB. RYSZARD ZIMAK, REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO W WARSZAWIE

Jakub Stefek jest osobą o wszechstronnych zainteresowaniach i zdolnościach. Posiada umiejętność trafnego wyciągania wniosków z własnych działań oraz realiów otoczenia. Wykazuje się operatywnością i kreatywnością, co stanowi wynik połącznia artystycznego talentu i umiejętności analitycznego i logicznego myślenia. Kieruje się wysoką kulturą osobistą, umiejętnością współpracy z ludźmi oraz poczuciem odpowiedzialności za dobro wspólne.