top of page

MUZYCZNY ŚWIAT GERSZONA EFROSA

Projekt realizowany w 2023 roku

Zapraszamy do odkrywania muzycznego świata Gerszona Efrosa - kantora i kompozytora, który na przełomie XIX i XX wieku żył w Polsce, Palestynie i USA. Pozostawił po sobie monumentalną Antologię muzyki synagogalnej. Znaleźliśmy w niej utwory wielu kantorów i kompozytorów związanych w dawnych czasach z ziemiami polskimi. Dzieła te przetrwały do dzisiaj dzięki ogromnej pracy Efrosa po jego emigracji do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.


Razem z doskonałymi polskimi zespołami śpiewaczymi, przygotowaliśmy programy koncertów, w ramach których wykonujemy muzykę, jaka brzmiała kiedyś w synagogach nie tylko w wielkich miastach, jak Warszawa czy Łódź, ale także mniejszych miejscowościach i wioskach. Zapraszamy także do śledzenia naszych aktywności w mediach społecznościowych i internetowych oraz obejrzenia filmu edukacyjnego!


Celem koncertów nie jest tylko przypomnienie muzyki i jej twórców. Wspólnymi działaniami chcemy pokazać, jak inspirujące okoliczności mogą zostać stworzone nawet bardzo daleko od domu, jak różnorodna kultura jest piękna i buduje naszą tożsamość oraz jak jej zrozumienie pozwala lepiej rozumieć innych ludzi.

4K23_FOT_HAWA DSC08189-Enhanced-NR.jpg
Aktualności: Informacje
miasto_szczecin.png

STYPENDIUM TWÓRCZE MIASTA SZCZECIN

W 2023 roku uzyskałem stypendium twórcze Miasta Szczecin. Komisja wyłoniła czterech laureatów spośród ponad 60 zgłoszeń. Dzięki wsparciu rodzinnego miasta zrealizuję wydanie solowej płyty. Serdecznie dziękuję za to wyróżnienie!

Aktualności: Informacje
Aktualności: Informacje
dmz2023 plakat.png

DNI MUZYKI ŻYDOWSKIEJ W SZCZECINIE 2023


We wrześniu i październiku 2023 odbyła się szósta edycja festiwalu, obejmującą tym razem aż cztery premiery!


Premiera płyty z twórczością Ety Trymand, pieśni sefardyjskie w premierowej odsłonie w Polsce, premiera nowych aranżacji muzyki klezmerskiej i premierowy program z największym szczecińskim chórem! Nie mogło być inaczej - naszym motywem było "przeżywanie po raz pierwszy".

1877.jpeg

NOWA PŁYTA CD

JAKUB WEISS - PSALMS AND HYMNS

Jakub Stefek - organy / organ

Isidoro Abramowicz - kantor / cantor

Chór Kameralny Akademii Sztuki w Szczecinie / Chamber Choir of the Academy of Art in Szczecin

Barbara Halec - dyrygent / conductor

Z dumą oddajemy w Państwa ręce naszą najnowszą płytę - pierwsze w historii nagrania muzyki Jakuba Weissa, warszawskiego kantora i kompozytora z XIX wieku. Jego psalmy i hymny wykonujemy tak, jak brzmiały w synagogach 150 lat temu - w kameralnym składzie, z towarzyszeniem niewielkiego instrumentu i charakterystycznego głosu żydowskiego kantora. 

Grób Jakuba Weissa wciąż można odnaleźć na Cmentarzu Żydowskim przy ulicy Okopowej w Warszawie. Dzisiaj również jego muzyka wróciła do jego dawnego miasta.

We are proud to present our latest CD - the first ever recordings of the music of Jakub Weiss, a Warsaw cantor and composer from the 19th century. We perform his psalms and hymns work as they were heard in synagogues 150 years ago - chamber enseble with a small organ instrument and the characteristic voice of a Jewish cantor. ​


The grave of Jakub Weiss is still located in the Jewish Cemetery at Okopowa Street in Warsaw. Today, his music also has returned to his former city.

© DUX 2023

Aktualności: Informacje

NAGRODA ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ

W dniu 6 października 2022 odebrałem trzecią nagrodę w X Konkursie im. Majera Bałabana na najlepsze prace doktorskie o Żydach i Izraelu organizowanym przez Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ambasady Izraela w Polsce. To pierwszy raz, kiedy w konkursie nagrodę uzyskała praca z dziedziny sztuk muzycznych.

Jury składające się z przedstawicieli środowisk naukowych z całej Polski nagrodziło moją pracę za absolutną nowatorskość badań i umieszczenie niezwykle wąskiego tematu na szerokim tle historycznym. Praca opisuje nie tylko zjawisko, ale także specyficzny wymiar Haskali jako ruchu asymilacyjnego widzianego przez pryzmat kultury muzycznej.

Wydarzenie to odbywa się w z krótką przerwą od 1990 roku co dwa lata. Wielu laureatów oraz wiele osób nagrodzonych wyróżnieniem to dziś znani i szanowani w środowisku naukowcy oraz nauczyciele akademiccy pracujący zarówno w Polsce, jak i za granicą. Konkurs im. Majera Bałabana, z racji swej wieloletniej tradycji oraz późniejszych losów laureatów, można uznać za najstarszą i jedną z najważniejszych w Polsce nagród w badaniach nad kulturą i historią Żydów oraz Izraela.

Bardzo dziękuję Rodzicom, prof. Piotrowi Rojkowi, mojemu promotorowi, profesorom Annie Kirschke-Valcarcel i Andrzejowi Chorosińskiemu, moim nauczycielom, Annie Woźnickiej, Oli Golińskiej, Kacprowi Nowackiemu oraz przyjaciołom z Działu Komunikacji Muzeum POLIN i z mojego wydziału na Uczelni oraz wszystkim, wszystkim, na których pomoc mogłem liczyć przez ostatnie cztery lata!

996A5BB7-E761-4B23-B0EE-9E3769EFFE5D.jpeg
Aktualności: Informacje
Aktualności: Informacje
15_KONCERT_7.jpg

DNI MUZYKI ŻYDOWSKIEJ W SZCZECINIE 2022

Już po raz piąty spotkaliśmy się na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Szczecinie, aby przypominać wspaniałą muzykę, jaka rozbrzmiewała kiedyś w naszym mieście. Serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom, współpracownikom, ale przede wszystkim Państwu - publiczności, która co roku w komplecie spędza z nami wrześniowe wieczory. Korzystając z okazji - szukamy pomysłów w jaki sposób moglibyśmy zmienić formułę naszego festiwalu, aby mogło wziąć w nim udział jeszcze więcej słuchaczy! Będziemy wdzięczni za ewentualne Państwa sugestie i propozycje!

W tym roku jak zawsze postaraliśmy się nadać koncertom szczególny wymiar. Pierwszego dnia wystąpili Maciej Strycharczyk, grający na klarnecie oraz Krzysztof Baranowski - akordeon. Chyba nikt tak jak oni nie czuje szczecińskiego ducha muzycznego. Drugiego dnia przenieśliśmy się ponownie do nieistniejącej już Nowej Synagogi w Szczecinie i pierwszy raz od czasów wojny wykonaliśmy XIX-wieczne psalmy i hymny Jakuba Weissa w językach polskim, hebrajskim i niemieckim.

PŁYTA CD: ARNO NADEL - SCHIRE SIMROH

Isidoro Abramowicz - kantor
Jakub Stefek - organy
Chór Synagogi Pestalozzistrasse w Berlinie
Wydawnictwo Uniwersytetu w Poczdamie

Pierwsze w historii nagrania utworów urodzonego w Wilnie, działającego w Berlinie i zamordowanego w Auschwitz kompozytora, organisty, naukowca i nauczyciela.

press_release_u1_DigiFile 2.JPG
Aktualności: Biografia
z25994614IBG,Jakub-Stefek-organista-w-ko

W RYTMIE PROJEKTÓW

Aktualności: Wiadomości

ARTYKUŁ NAUKOWY "WYZNACZNIKI WYKONYWANIA UTWORÓW WOKALNYCH CARLA LOEWEGO Z TOWARZYSZENIEM ORGANÓW ZAMIAST FORTEPIANU”

Wobec wzrostu zainteresowania postacią Carla Loewego w Szczecinie w ostatnich latach występuje naturalne dążenie do wykonywania muzyki Loewego na organach – instrumencie zajmującym szczególne miejsce w życiu kompozytora. Utwór wokalny napisany przez kompozytora z  przeznaczeniem na głos z  towarzyszeniem fortepianu, musi spełniać określone warunki, aby możliwym było wykonanie tego utworu z towarzyszeniem organów. Do tych warunków zalicza się między innymi stosowna faktura partii akompaniującej oraz warstwa tekstowa dzieła. Jest możliwym wykonywanie takich utworów wokalnych z  akompaniamentem organowym bez obniżenia wartości artystycznej wykonania, przy jednoczesnym zachowaniu technik wykonawczych charakterystycznych dla gry na organach i minimalnej ingerencji w strukturę muzyczną dzieła.

Artykuł w publikacji wieloautorskiej do pobrania ze strony www.akademiasztki.eu

ARTYKUŁ "ROZLEGŁY SIĘ POWAŻNE DŹWIĘKI ORGANÓW" W CZASOPIŚMIE ŻYDOWSKIEGO INSTYTUTU HISTORYCZNEGO

"Rozległy się poważne dźwięki organów […]. Podczas […] pochodu przez środkową nawę synagogi wprost ołtarza, chór, przy akompaniamencie organów, śpiewał hymn: Ma towu „O, jakże piękne są twe namioty, Jakóbie, twoje przybytki, Izraelu!”

Powyższy fragment relacji z inauguracji funkcjonowania Wielkiej Synagogi na Tłomackiem 26 września 1878 roku jest bodaj najczęściej przytaczanym, cytowanym i rozpowszechnianym opisem atmosfery celebracji liturgicznych, który dostarcza wiedzę o muzyce, która była ich częścią w tym miejscu. Pozostaje również fragmentem niezwykle zagadkowym, jednak niewiele było osób, które do tej pory postanowiły się nad tymi zagadkami pochylić.


Po pierwsze – sama obecność organów w synagodze jest dla wszystkich zaskakująca. Przez dziesiątki powojennych lat zapomnieliśmy lub nigdy nie dowiedzieliśmy się o tym, że setki synagog budowanych w XIX i XX wieku były wyposażone w te właśnie instrumenty. Po drugie – autor relacji wyraźnie wskazuje, że najpierw „rozległy się poważne dźwięki organów”, a dopiero potem dołączył do nich śpiew chóru. Oznacza to, że na początku całego wydarzenia wykonane zostało organowe preludium – a zatem na Tłomackiem wykonywana była nie tylko muzyka chóralna, lecz także solowa muzyka instrumentalna, która pozostaje dzisiaj nieodkryta. Po trzecie – muzyka ta pozostawała w ścisłym związku z akcją liturgiczną. Nie była czymś oderwanym, wypreparowanym, funkcjonującym w sterylnych warunkach koncertowych, ale czymś żywym, niosącym przekaz i wprawiającym uczestników liturgii w silne emocje. Dziś nie ma w Polsce miejsca, w którym moglibyśmy doświadczyć jej właśnie w ten sposób.


Dla muzyka chęć zgłębienia tych trzech zagadek stanowi silny impuls do rozpoczęcia poszukiwań i znalezienia odpowiedzi na pytania: Jakie organy stały w Wielkiej Synagodze na Tłomackiem? Jakie utwory były na nich wykonywane? Jakiego rodzaju wykonanie pozwoliłoby nam na doświadczenie tych samych emocji, które przeżywali zgromadzeni dziesiątki lat temu?

Artykuł w całości do przeczytania w księgarni ONLINE Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

PRAWYKONANIE UTWORU IGNACEGO ZALEWSKIEGO "KIM PAN BYŁ, PANIE GROSFELD?"

6 listopada 2022 roku w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie odbyły się bardzo szczególne dla mnie koncerty. Razem z Chórem VRC prowadzonym przez Joannę Malugę wykonałem utwory solowe na organy oraz utwory chóralne tradycji synagogalnej. Był to mój subiektywny wybór dzieł, wokół których w pewien szczególny sposób krążą moje myśli. Program zwieńczyło prawykonanie dedykowanego mi utworu Ignacego Zalewskiego "Kim Pan był, Panie Grosfeld? To kolejne współczesne dzieło na organy solo inspirowane tradycją żydowską. W przyszłym roku planuję nagrać płytę właśnie z tymi utworami.

ZAPROJEKTOWANIE NOWEJ SPECJALNOŚCI "ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ" W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Razem z grupą wykładowców Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie stworzyliśmy nową ofertę w ramach studiów na kierunku "edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej". Od roku akademickiego 2022/2023 studenci na studiach magisterskich będą mogli realizować specjalność "organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej". Przedmioty podzieliliśmy na dwa bloki - pierwszy to blok teoretyczny, który obejmuje teorię zarządzania projektami, prawo i finanse w kulturze i wiedzę o zachowaniach konsumentów. W bloku praktycznym zaplanowaliśmy: laboratorium praktyk kulturalnych (warsztatowe poznawanie różnych przejawów aktywności artystycznej), podstawy produkcji muzycznej (w ramach przedmiotu każdy student skomponuje, wykona i nagra własny utwór) oraz praktyki w szczecińskich instytucjach kultury. Poza opieką nad całokształtem funkcjonowania specjalności, poprowadzę przedmiot "zachowania konsumentów na rynku sztuk performatywnych".

PIEŚNI ABRAHAMA LICHTENSTEINA - DNI MUZYKI ŻYDOWSKIEJ W SZCZECINIE 2021

Na kartach dziejów z muzycznej historii Szczecina obok nazwiska Carla Löwego bardzo często przewija się nazwisko żydowskiego kantora Abrahama Lichtensteina (1806–1847), który w latach 1833–1847 był głównym urzędnikiem pełniącym funkcje religijne w żydowskiej gminie szczecińskiej.  Posiadał niezwykle wyrazisty i silny głos. Śpiewał w oratoriach Carla Löwego, grał również na skrzypcach. To Abraham Lichtenstein zwrócił uwagę słynnego kompozytora Maxa Brucha na muzykę żydowską, która stała się inspiracją jego późniejszych dzieł, w tym grywanego do dziś utworu Kol Nidre. W 1847 roku na zaproszenie słynnego kompozytora żydowskiego, Louisa Lewandowskiego, Lichtenstein przeniósł się do Berlina, gdzie odegrał znaczącą rolę w rozwoju muzyki synagogalnej. Abraham Lichtenstein był także budowniczym starej synagogi gminy szczecińskiej. Niewielki drewniany budynek został wzniesiony przy ulicy Grüne Schanze (obecnie ulica Dworcowa) wzniesiona w latach 1834–1835. Ostatnie nabożeństwo odbyło się tam 25 stycznia 1873 roku. Później na tym samym miejscu wzniesiono słynną Nową Synagogę.

W 2021 roku pozyskaliśmy rękopisy pieśni synagogalnych, które Abraham Lichtenstein skomponował i wykorzystywał podczas liturgii. Dzieła pochodzą ze zbioru Eduard Birnbaum Music Collection, który znajduje się w Hebrew Union College – Jewish Institute of Religion w Nowym Jorku. Ich opracowania podjął się Adam Porębski z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Tak powstało „Shire Bet Haknesset”. Pięć pieśni synagogalnych opartych na melodiach Abrahama Lichtensteina, prawykonane w wersji na kantora, chór dziecięcy i organy podczas Dni Muzyki Żydowskiej w Szczecinie 2021. W ten sposób do Szczecina powróciła muzyka jego najsłynniejszego, żydowskiego kantora!

NAGRANIE DLA EUROPEJSKIEGO CENTRUM MUZYKI ŻYDOWSKIEJ

W dniu 06.06.2021 w Synagodze Pestalozzistrasse w Berlinie wziąłem udział w nagraniach w ramach projektu „Przedmioty i przestrzenie odzwierciedlające praktykę religijną: tradycje i przemiany w gminach żydowskich w Niemczech po Shoa” prowadzonym przez Europejskie Centrum Muzyki Żydowskiej w Hanowerze. Celem projektu jest udokumentowanie współczesnych tradycji muzyki synagogalnej w różnych społecznościach żydowskich w Niemczech.

Razem z Isidoro Abramowiczem i Chórem Synagogi Pestalozzistrasse nagraliśmy fragmenty opracowań muzycznych modlitw, które wykonywane są podczas piątkowej i sobotniej liturgii w synagodze. Nagranie zostało włączone do zbiorów Europejskiego Centrum Muzyki Żydowskiej w Hanowerze. Stanie się źródłem dla badaczy muzyki synagogalnej w przyszłości, jako przykład szczególnego zachowania żydowskiej tradycji muzycznej po Zagładzie.

> Informacja o projekcie i dostępie do nagrań <

Europejskie Centrum Muzyki Żydowskiej działające przy Wyższej Szkole Muzyki, Teatru i Mediów w Hanowerze to najważniejsza instytucja zajmująca się kompleksowymi badaniami, dokumentacją, popularyzacją i nauczaniem muzyki żydowskiej w Europie.

Program:

Louis Lewandowski - Kabbalat Shabbat und Shabat Shaharit na chór, kantora i organy

Isidoro Abramowicz - kantor

Jakub Stefek - organy

Chór Synagogi Pestalozzistrasse

Czas trwania: 28:14

ARTYKUŁ NAUKOWY: CZYNNIK ETNICZNY W EUROPEJSKIEJ LITERATURZE ORGANOWEJ W XIX I PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU NA PRZYKŁADZIE TWÓRCZOŚCI KOMPOZYTORÓW BRYTYJSKICH, WŁOSKICH I ŻYDOWSKICH

W artykule przedstawiono przykłady wyeksponowania czynnika etnicznego w utworach należących do europejskiej literatury organowej XIX i pierwszej połowy XX wieku, zaczerpnięte z twórczości kompozytorów brytyjskich, włoskich i żydowskich. W przypadku kompozytorów brytyjskich, znaczące okazały się postulaty Ralpha Vaughana Williamsa, który przede wszystkim upatrywał w pieśni ludowej narzędzie do odnowy muzyki wyrażającej styl narodowy. Do grona kompozytorów, którzy pisali utwory inspirowane tradycyjnymi pieśniami, lub wprost je cytujące, co stanowiło istotną nowość w brytyjskiej literaturze organowej, należeli między innymi: Cecil Armstrong Gibbs, Percy Whitlock, Cyril Bradley Rootham, Geoffrey Turton Shaw oraz Harold Carpenter Lumb Stocks.

Wpływ tendencji narodowych na włoską literaturę organową jest słabszy, jednakże wydaje się uzasadnionym przypuszczenie, że niektórzy kompozytorzy mogli pozostawać pod wpływem mitu romanità, utożsamiającego cechy narodu włoskiego z ideami płynącymi rzekomo z tradycji starożytnego Rzymu. Byli to Giuseppe Corsi i Alfredo Casella. Na uwagę zasługuje zjawisko komponowania marszy organowych poprzedzające upowszechnienie tego mitu.

Na tym tle, kompozytorzy organowej muzyki żydowskiej w sposób najbardziej czytelny, konsekwentny i kompleksowy starali się uwypuklić czynnik etniczny w pisanych przez siebie utworach. Abraham Zevi Idelsohn dokonał podsumowania ich programu ideowego, wskazując, że muzyka przeznaczona do wykonywania w synagogach, w tym żydowska muzyka organowa, powinna opierać się na tradycyjnych melodiach i skalach, jednocześnie wykorzystując systemy harmonii tonalnej, co miało pozwolić zarówno na wprowadzenie modlitewnego nastroju i skupienia wśród słuchaczy, jak i właściwe jej zrozumienie. Do grona tych kompozytorów należeli Louis Lewandowski, David Nowakowski, Arno Nadel i inni.

FELIETONY KONCERTOWE 2020/2021

Informacjom o koncertach muzyki klasycznej  - symfonicznych, kameralnych i recitalach – w sezonie 2019/2020 i 2020/2021 w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie towarzyszą moje felietony. Opisują one programy, które będzie można usłyszeć w Najpiękniejszym Budynku w Europie w nadchodzących miesiącach. Przeczytać w nich można o utworach i kompozytorach, a także dowiedzieć się trochę o kulisach pracy w filharmonii. Mam nadzieję, że nasi stali melomani znajdą w nich nowe, ciekawe informacje. Z kolei publiczność odwiedzająca nas po raz pierwszy będzie mogła wybrać najlepsze dla siebie wydarzenie. Aby przeczytać felietony i zaplanować swoją wizytę w Filharmonii w Szczecinie zapraszamy na: filharmonia.szczecin.pl.

DNI MUZYKI ŻYDOWSKIEJ W SZCZECINIE 2020

Kolejny raz zorganizowaliśmy Dni Muzyki Żydowskiej w Szczecinie w ramach działalności Fundacji SPOT.ON ART przy współudziale i dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Szczecinie. Odbyły się w dniach 19 - 20 września 2020. Tym razem przygotowałem koncepcję artystyczną nawiązującą do najwspanialszego okresu w historii Szczecinie - przełomu XIX i XX wieku. Były to czasy, kiedy w naszym mieście budowano największe na świecie statki pasażerskie, konstruowano najnowocześniejsze samochody i maszyny, a także zbudowano wiele znaczących i zachwycających budynków. Zabrzmiała muzyka klezmerska w najlepszym wydaniu oraz kompozycje Arno Nadela - pierwszy raz w powojennej historii. Więcej informacji na: spotonart.com

ROZDZIAŁ W PUBLIKACJI: WSPÓŁCZESNE WYZWANIA SZKOLNICTWA MUZYCZNEGO - CZY ORGANY BYŁY HIPSTERSKIE? HISTORYCZNY INSTRUMENT WE WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE

STRESZCZENIE: Od wielu lat obserwowany jest spadek zainteresowania instrumentem organowym, co znajduje swoje odzwierciedlenie przykładowo w statystykach dotyczących ruchu użytkowników w Internecie. Odpowiedzią na ten trend może być sformułowanie nowych postulatów dla edukacji artystycznej dotyczącej tego instrumentu. Podstawą dla próby ich sformułowania są koncepcje kultury wybrane przez Barbarę Fatygę jako istotne w kontekście rozważań o kulturze młodzieżowej, a wśród nich: podział na kulturę rzeczywistości, kulturę wartości i kulturę społeczną Alfreda Kroebera, rozważania dot. kultur mniejszościowych Janusza Muchy oraz typy kultury według Margaret Mead oraz obiegi kultury według Mirosława Pęczaka. Przytoczone rozważania teoretyczne zostały w artykule uzupełnione o przykłady z praktyki artystycznej. Lista sformułowanych postulatów obejmuje poszukiwanie nowych grup społecznych mogących wykorzystać organy jako narzędzie do łączenia sfery wartości i warstwy przejawowej kultury, przyjęcie organów jako atrybutu mniejszościowej grupy społecznej, eksponowanie roli „emigrantów w czasie”, będących nośnikami dawnych tradycji oraz wprowadzenie organów do trzeciego obiegu kultury.

PRACA PRZY KAMPANII "SŁYSZĘ DOBRE DŹWIĘKI" 2020/2021

W edycjach 2020 i 2021 pracuję przy kampanii "Słyszę Dobre Dźwięki" realizowanej od 2016 roku przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Chcemy, by nasi melomani – młodsi i starsi – nie tylko mogli rozpoznać dobre dźwięki, ale i w pełni cieszyć się nimi. Kampania to działania w skali mikro i makro, których celem jest uzmysłowienie szerokiemu gronu odbiorców, że nasze życie nie musi mieć bardzo głośnej ścieżki dźwiękowej. Przez warsztaty, spotkania i gry edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, konferencje branżowe, wydarzenia w przestrzeni miejskiej, niestandardowe wydarzenia artystyczne czy kampanię billboardową, SDD zachęca do podejmowania walki z hałasem i dbania o najczulszy sprzęt audio, jaki mamy: własne uszy. Inspirujemy też odbiorców do poszukiwania wyjątkowych miejsc ucieczki przed hałasem, czyli szkolnych i miejskich stref harmonii, które powstają w szkołach w całym regionie i przestrzeni miejskiej Szczecina. Do naszych działań angażujemy dziesiątki wolontariuszy oraz partnerów, którzy – tak jak my – wierzą, że ochrona i dbałość o słuch to troska o jakość życia.

ARTYKUŁ NAUKOWY: PRODUKTY KULTURY W OPINII KONSUMENTÓW NA PRZYKŁADZIE OFERTY MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN

STRESZCZENIE: Działalność artystyczna, kulturalna i naukowa rzadko bywa nazywana i rozpatrywana jako produkt. Natomiast możliwe jest prowadzenie badań opinii odbiorców kultury, rozumianych jako konsumentów na rynku dóbr i usług z tego zakresu. Z analizy ich wyników można wnioskować, który z elementów wydarzenia kulturalnego ma wpływ na wskaźniki poleceń i zadowolenia, od czego zależy sukces danego przedsięwzięcia naukowego lub artystycznego i w konsekwencji optymalizować nakłady przeznaczane na organizację i rozwój sektora kultury. Celem artykułu jest identyfikacja opinii konsumentów na temat oferty Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.
Słowa kluczowe: produkty kultury, kultura, muzeum, konsument

ARTYKUŁ NAUKOWY: DEFINIOWANIE ODBIORCÓW MUZYKI ORGANOWEJ

STRESZCZENIE: Niska frekwencja publiczności na koncertach muzyki organowej wskazuje na konieczność zdefiniowania roli muzyki organowej wobec potrzeb współczesnych konsumentów kultury. Próbą odpowiedzi na ten problem może być skonstruowanie strategii marketingowej, opartej na segmentacji rynku muzyki klasycznej. Poprzez badania ankietowe wyodrębniono dwie atrakcyjne grupy potencjalnych odbiorców. Odbiorcy idealni (około 15% udziału w rynku) to osoby, które regularnie uczestniczą w kulturze pomimo ograniczonego czasu wolnego. Odbiorcy potencjalni (około 14% udziału w rynku) to grupa, która nie uczęszcza na koncerty muzyki klasycznej, choć deklaruje przychylne do niej nastawienie i wskazuje na konieczność urozmaicenia swojego czasu wolnego. Obie grupy deklarują pozytywne nastawienie do muzyki organowej.

MINIONE KONCERTY

29.03.2019, Filharmonia w Szczecinie, II Symfonia Mahlera, partia organów
04.04.2019, Kościół Garnizonowy w Szczecinie, prawykonanie Stabat Mater Piotra Gryski na sopran, alt, organy, smyczki i chór dziecięcy
07.04.2019, Festiwal Gruenebergowski w Szczecinie, recital organowy
09.04.2019, Pałac Ziemstwa Pomorskiego w Szczecinie, Stabat Mater Piotra Gryski
18.05.2019, Kościół Garnizonowy w Szczecinie, Mozart KV 194, basso continuo
19.05.2019, Kościół Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie, recital organowy
07.06.2019, Filharmonia w Szczecinie, Zamek Sinobrodego, partia organów
08.06.2019, Pałac Ziemstwa Pomorskiego w Szczecinie, recital wokalny Katarzyny Kostyk, akompaniament
10-14.06.2019, Międzyzdroje, Musica Sacra audycje organowe
15.06.2019, Katedra Świętego Jakuba w Szczecinie, wykład i koncert utworów Carla Loewe
19.06.2019, Ueckermunde (Niemcy), Stabat Mater Piotra Gryski
20.06.2019, Loitz (Niemcy), Stabat Mater Piotra Gryski
21-23.06.2019, Ostrołęka, Festiwal Etnosakralia Kupiowskie, słowo wstępne do koncertów
27.07.2019, Katedra Świętego Jakuba w Szczecinie, Uroczystość Świętego Jakuba, recital organowy
25-31.08.2019, Krzeszów, Bazylika Łaski NMP, Muzyka dawnych mistrzów audycje organowe
08.09.2019, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Dni Muzyki Żydowskiej, recital z Isidoro Abramowiczem
22.09.2019, Stargard, Inauguracja organów w kościele Świętego Ducha
31.10.2019, Woddow (Niemcy), Stabat Mater Piotra Gryski
16.11.2019, Witnica (Lubuskie), Muzyka Nowej Synagogi recital organowy
29.11.2019, Pałac Ziemstwa Pomorskiego w Szczecinie, koncert Carl Loewe in memoriam
08.12.2019, Szczecin, Festiwal Muzyczny Niebkogranie, recital organowy
15.12.2019, Kołbaskowo, Kościół Świętej Trójcy, koncert Carl Loewe in memoriam
16.01.2020, Szczecin, Kościół Seminaryjny, koncert kolęd
31.01.2020, Filharmonia w Szczecinie, Symfonia Alpejska Straussa, partia organów
07.06.2020, Festiwal Gruenebergowski w Szczecinie, recital organowy
28.06-05.07.2020, Krzeszów, Bazylika Łaski NMP, Muzyka dawnych mistrzów audycje organowe
15.08.2020, Katedra Świętego Jakuba w Szczecinie, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny, recital organowy
16-23.08.2020, Krzeszów, Bazylika Łaski NMP, Muzyka dawnych mistrzów audycje organowe
10.09.2020, Synagoga Rykestrasse Berlin, Uroczystość Ordynacji i Inwestytury nowych Rabintów i Kantorów
20.09.2020, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Dni Muzyki Żydowskiej, recital online z Isidoro Abramowiczem
19.12.2020, Szczecin, Festiwal Muzyczny Niebkogranie, recital organowy online
19.12.2020, Szczecin, Kościół Świętej Rodziny, Kim Andre Arnensen - Magnificat, partia organów
20.12.2020, Kobylanka, Kościół Świętego Antoniego, Kin Andre Arnensen - Magnificat, partia organów

bottom of page