KONTAKT / CONTACT

Akademia Sztuki w Szczecinie
Academy of Art in Szczecin
Plac Orła Białego 2
70-562 Szczecin

+48 691 782 958

Dziękujemy za przesłanie!