DSC_1134pa_edited.jpg

DR JAKUB STEFEK

Organista, wykładowca, autor

Jestem muzykiem, autorem tekstów, działań i projektów, doktorem sztuki i doktorem nauk ekonomicznych.


Serdecznie zapraszam do lektury i współpracy!

 

PŁYTA CD: ARNO NADEL - SCHIRE SIMROH

Isidoro Abramowicz - kantor
Jakub Stefek - organy
Chór Synagogi Pestalozzistrasse w Berlinie
Wydawnictwo Uniwersytetu w Poczdamie

Pierwsze w historii nagrania utworów urodzonego w Wilnie, działającego w Berlinie i zamordowanego w Auschwitz kompozytora, organisty, naukowca i nauczyciela.

press_release_u1_DigiFile 2.JPG
 

DNI MUZYKI ŻYDOWSKIEJ W SZCZECINIE 2022

Już po raz piąty spotkaliśmy się na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Szczecinie, aby przypominać wspaniałą muzykę, jaka rozbrzmiewała kiedyś w naszym mieście. Serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom, współpracownikom, ale przede wszystkim Państwu - publiczności, która co roku w komplecie spędza z nami wrześniowe wieczory. Korzystając z okazji - szukamy pomysłów w jaki sposób moglibyśmy zmienić formułę naszego festiwalu, aby mogło wziąć w nim udział jeszcze więcej słuchaczy! Będziemy wdzięczni za ewentualne Państwa sugestie i propozycje!

W tym roku jak zawsze postaraliśmy się nadać koncertom szczególny wymiar. Pierwszego dnia wystąpili Maciej Strycharczyk, grający na klarnecie oraz Krzysztof Baranowski - akordeon. Chyba nikt tak jak oni nie czuje szczecińskiego ducha muzycznego. Drugiego dnia przenieśliśmy się ponownie do nieistniejącej już Nowej Synagogi w Szczecinie i pierwszy raz od czasów wojny wykonaliśmy XIX-wieczne psalmy i hymny Jakuba Weissa w językach polskim, hebrajskim i niemieckim.

Do zobaczenia za rok!

FOT. PIOTR WARDZIUKIEWICZ

 
 

OBSZARY MOJEJ DZIAŁALNOŚCI

Żydowska muzyka organowa: Synagogalna muzyka, kompozytorzy i ich instrumenty 1810 - 1938 

  • twórcza odnowa poddanej zupełnemu zanikowi tradycji wykonawczej

  • dokonanie pierwszego zebrania i usystematyzowania wiedzy w tym zakresie w języku polskim oraz jej popularyzacja poprzez wprowadzenie w krąg zainteresowań dyskusji akademickiej


Teza główna: istnieje zestaw charakterystycznych elementów twórczości kompozytorów żydowskiej muzyki organowej urodzonych w Europie Środkowej w XIX i pierwszej połowie XX wieku, zakorzenionych w środkowoeuropejskiej tradycji kulturowej i pozostających pod wpływem idei niemieckiego judaizmu reformowanego.

Cel: przywrócenie do powszechnej świadomości naukowców i artystów żydowskiej muzyki organowej jako znaczącego dziedzictwa kulturowego Europy Środkowej.

Rozwój publiczności: Modele zachowań konsumentów na rynku sztuk performatywnych

  • Jakie są determinanty zachowań konsumentów na rynku sztuk performatywnych?

  • Jakimi cechami charakteryzują się aktualni konsumenci sztuk performatywnych?

  • Czy istnieje grupa konsumentów, która pomimo posiadania zestawu cech przynależnych
    aktualnym konsumentom, nie stanowi odbiorców sztuk performatywnych?

  • Jakie są bariery wejścia tej grupy konsumentów na rynek sztuk performatywnych?

Celem teoretycznym pracy jest budowa modeli zachowań aktualnych i potencjalnych
konsumentów na rynku sztuk performatywnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem
ich profilu psychologicznego, społecznego i ekonomicznego.


Celem metodycznym jest rozstrzygnięcie dylematów koncepcyjno-metodycznych
związanych z procesem budowy modeli zachowań konsumentów na rynku sztuk
performatywnych.


Celem aplikacyjnym pracy jest wskazanie możliwości wykorzystania modeli
zachowań konsumentów w procesie zarządzania instytucjami kultury.

 

KONTAKT / CONTACT

+48 691 782 958

j.e.stefek@gmail.com

Sprawy organizacyjne / Management support

Kacper Nowacki

kacper@spotonart.com