Felietony koncertowe 2020/2021

Informacjom o koncertach muzyki klasycznej  - symfonicznych, kameralnych i recitalach – w sezonie 2019/2020 i 2020/2021 w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie towarzyszą moje felietony. Opisują one programy, które będzie można usłyszeć w Najpiękniejszym Budynku w Europie w nadchodzących miesiącach. Przeczytać w nich można o utworach i kompozytorach, a także dowiedzieć się trochę o kulisach pracy w filharmonii. Mam nadzieję, że nasi stali melomani znajdą w nich nowe, ciekawe informacje. Z kolei publiczność odwiedzająca nas po raz pierwszy będzie mogła wybrać najlepsze dla siebie wydarzenie. Aby przeczytać felietony i zaplanować swoją wizytę w Filharmonii w Szczecinie zapraszamy na: filharmonia.szczecin.pl.

Publikacje

 

Rozdział w publikacji Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego: Czy organy były hipsterskie? Historyczny instrument we współczesnej kulturze

 

Streszczenie: Od wielu lat obserwowany jest spadek zainteresowania instrumentem organowym, co znajduje swoje odzwierciedlenie przykładowo w statystykach dotyczących ruchu użytkowników w Internecie. Odpowiedzią na ten trend może być sformułowanie nowych postulatów dla edukacji artystycznej dotyczącej tego instrumentu. Podstawą dla próby ich sformułowania są koncepcje kultury wybrane przez Barbarę Fatygę jako istotne w kontekście rozważań o kulturze młodzieżowej, a wśród nich: podział na kulturę rzeczywistości, kulturę wartości i kulturę społeczną Alfreda Kroebera, rozważania dot. kultur mniejszościowych Janusza Muchy oraz typy kultury według Margaret Mead oraz obiegi kultury według Mirosława Pęczaka. Przytoczone rozważania teoretyczne zostały w artykule uzupełnione o przykłady z praktyki artystycznej. Lista sformułowanych postulatów obejmuje poszukiwanie nowych grup społecznych mogących wykorzystać organy jako narzędzie do łączenia sfery wartości i warstwy przejawowej kultury, przyjęcie organów jako atrybutu mniejszościowej grupy społecznej, eksponowanie roli „emigrantów w czasie”, będących nośnikami dawnych tradycji oraz wprowadzenie organów do trzeciego obiegu kultury. 

Słowa kluczowe: młodzież, organy, grupy społeczne, edukacja

Artykuł naukowy: Produkty kultury w opinii konsumentów na przykładzie oferty Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

 

Streszczenie: Działalność artystyczna, kulturalna i naukowa rzadko bywa nazywana i rozpatrywana jako produkt. Natomiast możliwe jest prowadzenie badań opinii odbiorców kultury, rozumianych jako konsumentów na rynku dóbr i usług z tego zakresu. Z analizy ich wyników można wnioskować, który z elementów wydarzenia kulturalnego ma wpływ na wskaźniki poleceń i zadowolenia, od czego zależy sukces danego przedsięwzięcia naukowego lub artystycznego i w konsekwencji optymalizować nakłady przeznaczane na organizację i rozwój sektora kultury. Celem artykułu jest identyfikacja opinii konsumentów na temat oferty Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Słowa kluczowe: produkty kultury, kultura, muzeum, konsument

Artykuł naukowy: Definiowanie odbiorców muzyki organowej

Streszczenie: Niska frekwencja publiczności na koncertach muzyki organowej wskazuje na konieczność zdefiniowania roli muzyki organowej wobec potrzeb współczesnych konsumentów kultury. Próbą odpowiedzi na ten problem może być skonstruowanie strategii marketingowej, opartej na segmentacji rynku muzyki klasycznej. Poprzez badania ankietowe wyodrębniono dwie atrakcyjne grupy potencjalnych odbiorców. Odbiorcy idealni (około 15% udziału w rynku) to osoby, które regularnie uczestniczą w kulturze pomimo ograniczonego czasu wolnego. Odbiorcy potencjalni (około 14% udziału w rynku) to grupa, która nie uczęszcza na koncerty muzyki klasycznej, choć deklaruje przychylne do niej nastawienie i wskazuje na konieczność urozmaicenia swojego czasu wolnego. Obie grupy deklarują pozytywne nastawienie do muzyki organowej.
Słowa kluczowe: marketing, sztuka, organy, odbiorca, segmentacja

Dni Muzyki Żydowskiej w Szczecinie 2020

Kolejny raz zorganizowaliśmy Dni Muzyki Żydowskiej w Szczecinie w ramach działalności Fundacji SPOT.ON ART przy współudziale i dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Szczecinie. Odbyły się w dniach 19 - 20 września 2020. Tym razem przygotowałem koncepcję artystyczną nawiązującą do najwspanialszego okresu w historii Szczecinie - przełomu XIX i XX wieku. Były to czasy, kiedy w naszym mieście budowano największe na świecie statki pasażerskie, konstruowano najnowocześniejsze samochody i maszyny, a także zbudowano wiele znaczących i zachwycających budynków. Zabrzmiała muzyka klezmerska w najlepszym wydaniu oraz kompozycje Arno Nadela - pierwszy raz w powojennej historii. Więcej informacji na: spotonart.com

Koncerty

 

29.03.2019, Filharmonia w Szczecinie, II Symfonia Mahlera, partia organów

04.04.2019, Kościół Garnizonowy w Szczecinie, prawykonanie Stabat Mater Piotra Gryski na sopran, alt, organy, smyczki i chór dziecięcy

07.04.2019, Festiwal Gruenebergowski w Szczecinie, recital organowy

09.04.2019, Pałac Ziemstwa Pomorskiego w Szczecinie, Stabat Mater Piotra Gryski

18.05.2019, Kościół Garnizonowy w Szczecinie, Mozart KV 194, basso continuo

19.05.2019, Kościół Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie, recital organowy

07.06.2019, Filharmonia w Szczecinie, Zamek Sinobrodego, partia organów

08.06.2019, Pałac Ziemstwa Pomorskiego w Szczecinie, recital wokalny Katarzyny Kostyk, akompaniament

10-14.06.2019, Międzyzdroje, Musica Sacra audycje organowe

15.06.2019, Katedra Świętego Jakuba w Szczecinie, wykład i koncert utworów Carla Loewe

19.06.2019, Ueckermunde (Niemcy), Stabat Mater Piotra Gryski

20.06.2019, Loitz (Niemcy), Stabat Mater Piotra Gryski

21-23.06.2019, Ostrołęka, Festiwal Etnosakralia Kupiowskie, słowo wstępne do koncertów

27.07.2019, Katedra Świętego Jakuba w Szczecinie, Uroczystość Świętego Jakuba, recital organowy

25-31.08.2019, Krzeszów, Bazylika Łaski NMP, Muzyka dawnych mistrzów audycje organowe

08.09.2019, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Dni Muzyki Żydowskiej, recital z Isidoro Abramowiczem

22.09.2019, Stargard, Inauguracja organów w kościele Świętego Ducha

31.10.2019, Woddow (Niemcy), Stabat Mater Piotra Gryski

16.11.2019, Witnica (Lubuskie), Muzyka Nowej Synagogi recital organowy

29.11.2019, Pałac Ziemstwa Pomorskiego w Szczecinie, koncert Carl Loewe in memoriam

08.12.2019, Szczecin, Festiwal Muzyczny Niebkogranie, recital organowy

15.12.2019, Kołbaskowo, Kościół Świętej Trójcy, koncert Carl Loewe in memoriam

16.01.2020, Szczecin, Kościół Seminaryjny, koncert kolęd

31.01.2020, Filharmonia w Szczecinie, Symfonia Alpejska Straussa, partia organów

07.06.2020, Festiwal Gruenebergowski w Szczecinie, recital organowy

28.06-05.07.2020, Krzeszów, Bazylika Łaski NMP, Muzyka dawnych mistrzów audycje organowe

15.08.2020, Katedra Świętego Jakuba w Szczecinie, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny, recital organowy

16-23.08.2020, Krzeszów, Bazylika Łaski NMP, Muzyka dawnych mistrzów audycje organowe

10.09.2020, Synagoga Rykestrasse Berlin, Uroczystość Ordynacji i Inwestytury nowych Rabintów i Kantorów

20.09.2020, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Dni Muzyki Żydowskiej, recital online z Isidoro Abramowiczem

19.12.2020, Szczecin, Festiwal Muzyczny Niebkogranie, recital organowy online

19.12.2020, Szczecin, Kościół Świętej Rodziny, Kim Andre Arnensen - Magnificat, partia organów

20.12.2020, Kobylanka, Kościół Świętego Antoniego, Kin Andre Arnensen - Magnificat, partia organów

© 2019 by Jakub Stefek